Egyházmegyés kompletórium

Completorium, kompletórium (a lat. compleo, 'bevégez, betölt' szóból): a napi zsolozsma utolsó része. - Szerzője Szent Benedek. Kezdetben a lelki olvasmány után a hálóhelyen imádkozták. Sajátos szerkezete volt: rövid olvasmány után elmondták a confiteort, 3 zsoltárt, a Te lucis ante terminum himnuszt, capitulumot, az In manus tuas, Domine responzóriumot, majd a Nunc dimittist. Könyörgése mindig a Visita quaesumus volt. Áldás után a 13. sz-tól időszakonként változó Mária-antifónát énekeltek. A Liturgia Horarumban 7 változata van, lényegében ugyanezzel a szerkezettel. 

(forrás)

Nincs ilyen elérhető közvetítés a közeljövőben.